Entradas

Critican que el nuevo reglamento de los CIE no recoja una norma unitaria

Los inmigrantes fugados ingresaron en el CIE el 9 de junio y trataron antes de huir

Sr. Andreu Joan Martínez i Hernández Càrrec Director general

Habilitació del personal de control d'accés. , sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol o d'intoxicació per estupefaents o d'altres substàncies, així com d'altres situacions previsibles. Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i de defensa personal, en situacions de necessitat extrema. Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixen en el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l'objectiu d'esmorteir els seus efectes. Entitat responsable Direcció General d'Administració de Seguretat

Cuestiones interpretativas de la Ley de Seguridad Privada 23/1992

Un grupo de argelinos se fuga de un centro de internamiento tras atacar a cuatro policías

Rajoy comienza una carrera contrarreloj para evitar el rescate duro

DIRECTOR DE SEGURIDAD http://www.siseguridad.es/index.php/porque-siseguridad

Garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos es responsabilidad esencial del Gobierno y del conjunto de las Administraciones Públicas.

CUSTODIA COMPARTIDA DEBE HACERSE CUMPLIR LA LEY

¿HACIA LA CUSTODIA COMPARTIDA?