Una de les finalitats essencials de l'Institut és desenvolupar la formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats; de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments; d'emergències; de protecció civil, i de vigilància, control i protecció ambientals.


Formació

formació ispc
Una de les finalitats essencials de l'Institut és desenvolupar la formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats; de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments; d'emergències; de protecció civil, i de vigilància, control i protecció ambientals.

Per això, cal detectar i definir les necessitats formatives i dissenyar i aplicar mètodes d'avaluació i revisió tècnica relacionats amb la qualitat de la formació dels diversos col·lectius professionals que integren el sistema de seguretat, en col·laboració amb els centres directius competents en aquesta matèria.

L'Institut programa, organitza i du a terme la formació bàsica, la formació per a la promoció i el comandament, la formació per a l'especialització i la formació contínua adreçada a aquests col·lectius. Els continguts, les metodologies didàctiques i el perfil del professorat s'adeqüen a les necessitats formatives corresponents.

Comentarios