Màster de polítiques públiques de seguretat 2010-2012


Universitària

Un dels objectius estratègics de l'Institut és oferir el màxim reconeixement acadèmic de la seva formació. Un dels canals mitjançant el qual planteja l'assoliment d'aquesta fita és estrènyer la cooperació i la col·laboració amb les universitats per tal d'enfortir la preparació acadèmica dels membres dels cossos i col·lectius de la seguretat i ajudar-los en les seves carreres professionals. Amb aquesta voluntat, l'Institut promociona aquesta col·laboració per oferir, dins de la seva oferta formativa, titulacions de grau i postgrau universitari.

Comentarios