L'Institut col·labora i presta suport a d'altres col·lectius de l'àmbit de la seguretat, en l'avaluació per competències per als diferents perfils professionals, a petició de les organitzacions respective


Suport a altres col·lectius

suport altres collectius
L'Institut col·labora i presta suport a d'altres col·lectius de l'àmbit de la seguretat, en l'avaluació per competències per als diferents perfils professionals, a petició de les organitzacions respectives.
L'avaluació competencial pretén valorar un seguit de comportaments i actituds necessaris per desenvolupar la tasca professional de la forma més eficient possible.
Per tal d'ajustar i concretar la demanda dels col·lectius professionals de seguretat es treballa el perfil competencial específic per a cadascun. Aquest suport s'adreça a:
  • Personal de Protecció Civil
  • Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT)
  • Cos d'Operadors del 112
  • Cos de Tècnics Penitenciaris
  • Cos d'Agents Rurals
  • Policia Portuària 

Aquest tipus de suport i assessorament té un valor afegit per a l'Institut, com a referent institucional i tècnic, i també per a les organitzacions, ja que amb el treball conjunt es reforça l'actualització i la millora contínua del seu personal.
Data d'actualització: 03.02.2012

Comentarios