Instruccions generals per a les proves psicotècniques que es realitzen a l'Institut


Proves psicotècniques a l'Institut

Edifici K
Entrada principal a l'Institut
Instruccions generals per a les proves psicotècniques que es realitzen a l'Institut

  • Per accedir a les instal·lacions de l'Institut, cal presentar la documentació acreditativa al Cos de Guàrdia de l'entrada principal i també a l'aula de la prova.

  • S'ha de dur un llapis del número 2 i goma d'esborrar.

  • No es podrà accedir a l'aula de la prova un cop s'hagin tancat les portes.

  • En cas d'un deure inexcusable justificat degudament, es podrà fer la prova sempre que s'hagi avisat amb anterioritat al telèfon 935 675 028, en horari de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres.

  • Un cop tancades les portes no es podrà sortir de l'aula fins que no s'hagi finalitzat la prova. Es recomana a l'aspirant que prengui les mesures pertinents per poder complir aquest criteri.

El no compliment de qualsevol d'aquests requisits comportarà la no avaluació de l'aspirant.

Comentarios