Els serveis tècnics que pot proporcionar són: l'avaluació psicotècnica de les persones que participen en processos selectius per a l'accés o per a la promoció als cossos de policia de Catalunya i altres col·lectius professionals de l'àmbit de la seguretasuport selecció
En aquesta àrea d'actuació l'Institut té com a funcions: crear, gestionar, difondre i aplicar el coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els col·lectius professionals de l'àmbit de la seguretat.

Els serveis tècnics que pot proporcionar són:
  • l'avaluació psicotècnica de les persones que participen en processos selectius per a l'accés o per a la promoció als cossos de policia de Catalunya i altres col·lectius professionals de l'àmbit de la seguretat;
  • l'assessorament institucional per orientar i assistir el personal tècnic de les organitzacions d'origen o de les corporacions municipals per a la planificació i la realització dels processos selectius;
  • l'avaluació de les condicions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc dels membres de les policies locals.

Comentarios