Curs bàsic de prevenció d'incendis INICI DEL CURS EL 19.04.12


Altres col·lectius

Hi ha col·lectius professionals vinculats al sistema de seguretat pública als quals l'Institut també ofereix formació:
  • personal tècnic al servei de l'Administració, 
  • persones amb titulació universitària que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la seguretat,
  • vigilants dels parcs naturals o municipals de Catalunya,
  • psicòlegs/ògues que formen part del torn d'intervenció professional per dur a terme les avaluacions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc a les policies locals.

Data d'actualització: 04.04.2012

Comentarios