Acreditar els centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil; realitzar activitats formatives.


Plans d'autoprotecció
En aquest àmbit, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, l'Institut té una doble funció:
  • acreditar els centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil;
  • realitzar activitats formatives.

Comentarios