Normativa aplicable espectaculos publicos y actividades recreativas LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Comentarios