CONSULTA INSTALLACIONS DEL INSTITUT DE SEGURETAT DE CATALUNYA


Instal·lacionsSEGURPRICAT pone a su disposición como analistas de inteligencia y consultores de seguridad Internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad para que pueda toma la decisión màs adecuada a sus necesidades, disponemos de formación multidisciplinar, talento, inteligencia y creatividad para colaborar con eficiencia y eficacia en sus proyectos internacionalización de su empresa, porque nadie ignora que la implantación en el mercado exterior no se improvisa.


Instal·lacions
 • Edifici A  

  També anomenat edifici de govern, acull la Direcció i les principals àrees de gestió administrativa.


  Edifici B  

  A més de diversos serveis de gestió acadèmica, inclou l'Auditori, el Centre de Coneixement de la Seguretat i aules.


  Edifici C  

  A la planta baixa hi ha l'espai de cafeteria i menjador.


  Edifici D  

  Entre d'altres espais, s'hi situen l'Àrea d'Instructors/ores i l'Oficina d'Atenció a l'Alumnat de l'àmbit policial.


  Edifici E  

  Pavelló poliesportiu de grans dimensions. Al soterrani hi ha l'àrea d'aplicacions interdisciplinàries.


  Edifici F  

  Acull, entre d'altres, la Residència d'Alumnes i la Unitat d'Assistència Mèdica.

  SEGURPRICAT pone a su disposición como analistas de inteligencia y consultores de seguridad Internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad para que pueda toma la decisión màs adecuada a sus necesidades, disponemos de formación multidisciplinar, talento, inteligencia y creatividad para colaborar con eficiencia y eficacia en sus proyectos internacionalización de su empresa, porque nadie ignora que la implantación en el mercado exterior no se improvisa.


 • Edifici G  

  Es coneix també com a edifici del tir, perquè hi ha les galeries per a les pràctiques de tir, però també disposa d'aules i d'un espai de cafeteria i menjador.


  Edifici H  

  Disposa de diverses aules i del servei de reprografia.


  Edifici I  

  Hi ha les aules, els espais de pràctiques per a bombers i diversos serveis de gestió acadèmica.


  Edifici K  

  És l'edifici de l'entrada principal, d'informació i de registre.


  El pati de banderes compleix certa centralitat a l'Institut: al seu voltant es distribueixen els altres edificis i serveis, les zones exteriors per a la pràctica esportiva i de trànsit, on s'integren també àrees enjardinades.


Comentarios